Koolitööd

Sügisest 2023 õpin Haapsalu Kutsehariduskeskuses loodusgiidiks ja saan loodetavasti 2025 sügisel giidi kutsetunnistuse.